Nordic System Price : 1.04 NOK/KWh

Våre kraftverk: 49

Kraftverk under bygging: 2