Nordic System Price : 0.37 NOK/kWh

Våre kraftverk: 43

Kraftverk under bygging: 8