Nordic System Price : 3.62 NOK/KWh

Våre kraftverk: 48

Kraftverk under bygging: 3